درباره ما

مسابقات پایان‌نامه های سه دقیقه‌ای توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با همکاری ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان  به منظور فراهم آوردن بستری جهت عملیاتی شدن و کارآمد کردن پایان نامه های دانشجویی در سطح کشور  برگزار میگردد. در مسابقات پایان نامه سه دقیقه ای دانشجویان پایان نامه خود را در سه دقیقه و با زبان ساده بیان میکنند. همچنین یکی دیگر از اهداف مسابقات پایان نامه های سه دقیقه ای ترویج علم در سطح جامعه و آگاهی سازی عمومی مردم از دستاوردهای علمی دانشگاهی میباشد. از این رو میبایست توضیحات ارائه شده توسط شرکت کنندگان در سطح فهم عمومی و به دور از مباحث پیچیده باشد.

 

اهداف برگزاری

 • کاربردی سازی موضوعات پایان نامه و رساله های دکتری در کشور
 • آگاه سازی عمومی در جامعه نسبت به علوم مختلف
 • جهت دهی موضوعات پژوهشی در پایان نامه ها
 • اجرایی و عملیاتی سازی پایان نامه های دانشجویی
 • حمایت از پایان نامه های کاربردی
 • علاقه مند سازی و ترویج موضوعات علمی در عموم مردم

 

محور های برگزاری مسابقات

 • فنی مهندسی
 • علوم پایه
 • علوم پزشکی
 • انسانی
 • هنر و زبان
آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۸