قوانین ارسال ویدیو

1- ویدیو ارسالی میبایست به صورت افقی توسط گوشی موبایل فیلم برداری گردد.
2- مدت زمان ارائه میبایست تنها سه دقیقه باشد و فیلم های بیشتر از این زمان کسر امتیاز میشوند.
3- صدا و تصویر فرد ارائه دهنده میبایست به صورت واضح باشد.
4- هرفرد شرکت کننده میبایست پایان نامه مربوط به خود را ارائه نماید و شخص دیگری نباید این کار را انجام دهد.
5- نوآوری و خلاقیت و میزان کاربردی بودن پایان نامه بسیار موثر میباشد.
6- بیان ساده و قبل فهم برای عموم مردم جامه بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۸