داوری پاناسه

داوری منصفانه و دقیق چند صد ویدئوی ارسالی به پاناسه وظیفه سخت ماست که با کمک شما دوست عزیز حتماً به‌تر انجام خواهد شد. ما روی چه‌گونگی این کار بسیار فکر کرده‌ایم، چون می‌دانیم سپردن داوری به دنیای بی‌حساب پسند کردن‌ها ما را به جای کعبه به ترکستان خواهد برد! اگر هم‌راه ما شوید، ما با طرحی خاص برای شما 7 ویدئو خواهیم فرستاد تا آن‌ها را با دقت ببییند و نسبت به یکدیگر رتبه‌بندی کنید. در گام بعدی ما با مدل‌های رتبه‌بندی درست و حسابی رتبه‌بندی‌های موضعی جند صد داور از جمله شما را تجمیع می‌کنیم.